Om församlingen

Missionsförsamlingen/Equmeniaförsamlingen i Möklinta är ansluten till Equmeniakyrkan i Sverige. Församlingen vill finnas mitt i bygden och söker hela tiden nya vägar att leva ut evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Du är mycket välkommen att besöka oss i missionskyrkan eller ta kontakt med oss på annat sätt. Våra gudstjänster och sammankomster är öppna för alla.

Pastor är Bernt Göthelid tel 070-680 86 75